วิธีชำระค่าเบี้ย

วิธีการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ลูกค้าQualityInsure สามารถเลือกชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย ได้หลายวิธีดังนี้

1. ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินค่าเบี้ยประกันของบริษัท ควอลิตี้ อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด ที่ระบุรหัสลูกค้า (กรณีสูญหาย สามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ ที่ ฝ่ายบัญชี-สินเชื่อ 02-926-7000 ต่อ 407 )

2.ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ใบนำฝากของธนาคาร ( กรุณาแฟกซ์เอกสารเพื่อยืนยันการชำระเงิน)

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี บัญชี สาขา
กสิกรไทย
269-2-53230-1
บริษัท ควอลิตี้ อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด
ออมทรัพย์
บางใหญ่
ไทยพาณิชย์
348-2-16050-5
บริษัท ควอลิตี้ อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด
ออมทรัพย
รัตนาธิเบศร์

3. ชำระด้วยเงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต โดยตรงที่สำนักงานใหญ่
4. ชำระ โดยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
5. ชำระ โดยผ่าน โทรศัพท์อัตโนมัติ
6. ชำระด้วย เช็คธนาคาร สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม (A/C Payee Only) หรือขีด
"หรือผู้ถือ"สั่งจ่ายในนาม"บจก. ควอลิตี้ อินชัวรันส์โบรกเกอร์"
7. ชำระผ่าน อินเตอร์เน็ตแบ็งกิ้งของ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย อืนๆ ฯลฯ

ในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ผู้ให้บริการจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ฝ่ายบัญชี-สินเชื่อ โทร 02-926-7000 ต่อ 407

บริษัทประกันชั้นนำ